منوی پنل بهداشت

بهداشت و سلامت

 

"بهداشت روان"


آموزش پدیکلوز برای دختران عزیزم

دختران نازنین مسواک زدن را فراموش نکنیم.

 

دختران نازنین حتما قبل از خوردن غذا دستهایمان را بشوریم.

دخترای نازنین همیشه از وسایل شخصی خود استفاده کنید.