صفحه نخست

صفحه نخست

 

 

دبستان دخترانه قرآنی "علامه طباطبایی"

آگاهی و معرفت مهّم‌تر از دانش است | معاونت امور زنان و خانواده

 

کلاس اول، کلاس دوم . . . یکی یکی بالا آمدیم و آموختیم. یکی یکی مِهرها را پشت سر گذاشتیم، یکی یکی کلمه ها را بوسیدیم، یکی یکی در جمله ها نفس کشیدیم. صدای کلمات در گوش ماست؛ کلماتی که بهار

می شود و از شکوفه های خود همه جا را عطرآگین می سازد. بهارها می آیند؛ بهارهایی که از مهر متولد شده اند؛ بهارهایی که نفس های سبزشان همه جا ما را دنبال خود می کشانند. بهار در بهار، مهر در مهر.