دپارتمان IT

 

گواهينامه كاربري كامپيوتر در اروپا  (ECDL ) كه درسطح بين‌المللي  ICDL ناميده مي‌شود تضمين مي‌كند كه دارنده آن، دانش مفاهيم پايه فناوري اطلاعات را دارا بوده و صلاحيت توانايي استفاده از كامپيوتر شخصي و  كاربردهاي عمومي كامپيوتر را دارا مي باشد .

گواهينامه ICDL به عنوان يك مدرك مورد تاييد و معتبردر جوامع بين الملل پذيرفته شده است بدين طريق كه جهت استخدام موسسات و مراكز،شركت هاي دولتي و خصوصي لازم است فرد اين گواهينامه را به عنوان ملاك توانايي كار با كامپيوتر يا به عبارتي سواد الكترونيكي ارئه دهد و تضمين كننده مهارت لازم در استفاده از كامپيوتر مطابق با سرفصلهاي بين الملل مي باشد. هدف كلي برنامه ECDL بهبود و پيشرفت در سطوح پايه فناوري اطلاعات و لايه هاي بالاتر از آن در استفاده از كامپيوتر شخصي در سطح اروپا و سطح بين المللي است . استاندارد ECDL با توجه به پيشرفت تكنولوژي در زمينه سخت افزار و نرم افزار توسعه پيدا كرده و در صورت نياز به روز مي شود . نقش اين بنياد ، توسعه مفاهيم ICDL و تشويق افراد در يادگيري سواد الكترونيكي است . بنياد ECDL بر شيوه آموزش و ارزيابي اين الگو در اروپا و سطح بين المللي نظارت دارد. بنياد ECDL يك سازمان غير انتفاعي است كه با هدف توسعه فرهنگ ديجيتال در اروپا تشكيل شده است و كشورهايي كه عضو هيئت انجمن انفورماتيك CEPIS هستند ، به شدت از اين گواهينامه پشتيباني كرده و اين گواهينامه در تمامي كشورها معتبر است .

دبستان مهر آیین با عقد قرار داد با بنیاد ICDL تهران این افتخار را دارد

که بعد از پایان هر دوره آموزشی مدرک بین المللی بنیاد را به

دانش آموز خود اهدا کند. 

مدارك اعطايي ICDl