صفحه ی نخست

صفحه ی نخست

 

 

بهترین های من به کلاس دوم خوش آمدید.دوستدار شما رسول پور

 

امسال در کنار شما هستم بهترین های من، چه به صورت حضوری و چه مجازی.پس قوانین کلاسی را که به صورت حضوری گفته شده حالا نوبت چند قانون مجازی است که دوست دارم گل های نازم سعی در رعایت آن ها داشته باشند.