انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان

 

 

 

 

 

باسلام حضور والدین گرامی

 آغاز سال تحصیلی 00-1399 را به پدران و مادران و دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم .بدون تردید خانواده از عوامل اجتماعی سهیم و  تاثیرگذار در فرآیند تربیت بوده و افزودن بر مشارکت نمودن در پشتیبانی فعال از فرآیند تربیت می بایست با نظام تعلیم و تربیت تعامل و همکاری پایدار و هدف مند داشته باشد.انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک زیرساخت ظرفیت نقش پذیری و ایفای مسئولیت های تربیتی را در خود دارد، بنابراین بایستی بسترها و زمینه ها و فرصت های درخور شان خانواده برای مشارکت در فرآیند تربیت فراهم آید. انجمن اولیا و مربیان برآمده از انتخابات قانون مند و صحیح از مهمترین عوامل ایجاد اعتماد در والدین بوده و موجب می گردد انجمن اولیا و مربیان کارآمد تشکیل گردد که با ایفای نقش برنامه ریزی ، مشارکت و همکاری در اجرا و نظارت در امور آموزشی و پرورشی مدرسه سبب بهبود فرآیند ها شده و در نهایت افزایش کمی و کیفی تعلیم و تربیت محقق گردد.

 در همین راستا از والدین گرامی و اعضای انجمن اولیا و مربیان انتظار می رود جهت پیشبرد امورو در راستای ارتقای کیفی تعلیم و تربیت دانش آموزان ضمن ارائه پیشنهادهای سازنده با کاندیدا شدن در انتخابات انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه مهرآیین دختران در سال جاری آموزشی براساس تکمیل فرم زیر زمینه تشکیل انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی جدیدرا فراهم نمایید و کمک رسان ما در امر آموزش و ارایه خدمات مطلوب به عزیزانتان باشیم.

  ضمنا برخود واجب می دانم از تلاش و مساعی ارزشمند انجمن اولیا و مربیان سال گذشته نهایت تقدیر و تشکر بعمل آورم.

                                                                                    لیلا قانع

                                                                   مدیر دبستان دخترانه مهرآیین

فرم داوطلبین کاندیدای انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه در سال تحصیلی 00-99