اخبار

اولیای گرامی

با اهدای سلام و احترام

از اینکه گران بها ترین هدیه ی الهی تان را به دست ما سپرده اید که به زیور دانش و اخلاق مزین گردند،خدا را سپاس گزاریم و از او نیز برای این مسئولیت سنگین یاری می جوییم.نیک آگاهید که تنها در پرتو هماهنگی و تشریک مساعی شما اولیا محترم می توانیم شاهد پیشرفت روزافزون علمی و معنوی عزیزمان باشیم،پس به جاست با شرکت در انتخابات انجمن اولیا و مربیان این دبستان ،عزیزانمان را با بهره وری از امکانات به موقعیت های روز افزون رهنمون گردانیم.سپاسگزار خواهیم بود با توجه به ضرورت شرکت فعال اولیا گرامی در جلسه فوق حضور پرشور شما عزیزان را شاهد باشیم.

زمان شرکت در انتخابات انجمن اولیا و مربیان: روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 از ساعت 8 الی 12 ظهر

مکان:دفتر دبستان دخترانه مهرآیین