اخبار

موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب می‌شود بنایی محکم بسازد.
قهرمانی ات مبارک

برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید.