اخبار

با سلام و احترام

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و به منظور ایجاد توجه و حساسیت بیشتر دانش آموزان به موضوع آلودگی هوا و گرامیداشت 29 دی ماه روز ملی هوای پاک ؛ اداره آموزش و پرورش ناحیه یك رشت در نظر دارد مسابقه ی نقاشی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی را برگزار نماید. لذا آثار مربوطه را تا تاریخ 1401/10/28 از طریق شبکه شاد برای آموزگار خود ارسال نمایید.