اخبار

قابل توجه اولیای محترم،

با توجه به درخواست های شما  اولیای محترم جهت تمدید زمان مرور آنلاین پایانی ICDL و زبان، زمان پایان مرور آنلاین پایانی تا روز چهارشنبه 1399/03/21 ساعت 17 عصر تمدید شد. لذا دانش آموزان عزیز می توانند تا تاریخ فوق جهت انجام مرور آنلاین پایانی ذکر شده، اقدام نمایند.