اطلاعیه کلاس حضوری دانش آموزان پایه های اول الی ششم

اطلاعیه کلاس حضوری دانش آموزان پایه های اول الی ششم

 

جدول روز و ساعت ملاقات دانش آموزان با معلمان مربوطه

1- تقسیم بندی حضور دانش آموزان براساس تفکیک ساعت حضور بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.

2-دانش آموزانی که خود و یا اعضای خانواده در روز های اخیر دچار بیماری سرماخوردگی شده اند و یا بدلیل بیماری های زمینه ای محدودیت حضور درفضای جمعی را دارند از شرکت در کلاس های حضوری خودداری نموده وبدیهی است به این دسته از دانش آموزان در فرصت مناسب تر خدمات آموزشی ارایه می گردد.

3-جهت پیشگیری از هرگونه آلودگی احتمالی شایسته است دانش آموزان هنگام ورود به مدرسه با ماسک وشیلد حضور یابند درهمین راستا برگزاری کلاس در مدرسه نیز با فاصله گذاری اجتماعی درنظر گرفته شده است و ضمنا محیط کلاس پس از اجراء هر گروه، مجددا ضدعفونی می گردد.

4- سرویس رفت و آمد دانش آموزان در ایام اعلام شده به عهده والدین می باشد.

5-باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی حضور و خروج به موقع دانش آموزان در اجرا گروه های مختلف در ساعت های یادشده مورد انتظار است.

6- ضمنا به دلیل رعایت سقف تعداد دانش آموزان از تقاضای حضور در خارج از ساعت اختصاصی خود جدا خودداری نمایید.

7-در ایام کلاس حضوری هیچ گونه تدریس جدید دروس توسط معلم مربوطه ارایه نمی گردد،به همین دلیل حضور دانش آموزان صرفا برای رفع اشکال، مرور آموزشی بوده، و اجباری نمی باشد