اطلاعیه دومین جلسه ی حضوری دانش آموزان پایه اول

اطلاعیه دومین جلسه ی حضوری دانش آموزان پایه اول

 

 

 

باسلام و احترام حضور اولیاء محترم پایه اول

بدینوسیله حضور دانش آموزان پایه اول در روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 به شرح ذیل اعلام می گردد.