کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج

 گیلداجان! افتخار آفرینی و کسب مقام دوم  درمسابقات شطرنج  را به شما و خانواده بزرگ مهر آیین تبریک عرض می نماییم.